Kevätvehnät

Vehnät17.jpg

KWS Mistral

 • Huippusatoisa uutuuslajike
  • satoisuudeltaan ylivertainen, + 9 % Amarettoon
  • kasvuajaltaan päätyypin lajike, Wellamon ja Demonstrantin luokkaa
  • lujakortinen ja suurijyväinen
  • 2016 kokemusten perusteella valkuaispitoisuus on leipävehnätasoa riittävällä lannoituksella

KWS Solanus

 • Uutuuslajike, jossa tarjolla korkea sato yhdistettynä korkeaan valkuaispitoisuuteen
  • Amareton kasvuaika, selvästi satoisampi
  • valkuaispitoisuus noin prosenttiyksikön Amarettoa korkeampi
  • riittävä sakoluku leivontalaadun tuottamiseen

Wellamo BOR

 • Satoisa ja viljelyvarma leivontalaadun tuottaja
 • Korkea hlp ja hyvä valkuainen
 • Turvallinen valinta päätyypin kevätvehnistä

Wicki

 • Lujakortinen
 • Korkea ja kestävä sakoluku
 • Vihneellinen lajike, ei maistu riistalle

Amaretto

 • Vehnien mittarilajike, edelleen käsite vehnien sadontuottokyvystä puhuttaessa
 • Varma valinta huippusadon tavoitteluun laadusta tinkimättä

Quarna BOR

 • Eliittilaatua myllärille

Anniina BOR

 • Aikaisuutta ja valkuaista

Syysvehnät

Ceylon

 • Erittäin lujakortinen ja huippu-satoisa
 • Talvenkestävin syysvehnälajike
 • Lyhyt ja erittäin vahva korsi

Arktika BOR

 • Satoisa ja viljelyvarma, kotimainen lajike
 • saatavana myös puhtaana luomutuotantoon

KWS Malibu

 • huippusatoisa sekä aikainen uutuuslajike, satotasoltaan selvästi Ceylonia parempi
 • lajikekokeissa talvehtimisen suhteen ollut epävarma,käytännön viljelyssä on talvehtinut sekä 2016 että 2017, uusintakylvöjä koitui vain myöhään kylvettyjen(30.9) roustevaurioista
 • lisäysviljelyssä, siementä saatavana syksylle 2017
syysvehnät16.jpg